Ingen firbeinte kjøttetere får etablere seg på Vestlandet. Miljøverndepartementet opplyser at det vil bli konsekvensen av rovviltforliket på Stortinget. Det betyr i første rekke en betydelig økning av bjørnestammen som vil bli 3-4 doblet i forhold til dagens nivå.

Miljøvernminister Børge Brende er meget godt fornøyd med det høye antallet rovdyr som skal slippes løs i norsk natur:

— Når det gjelder antall rovdyr er forliket i Stortinget meget bra, sier Børge Brende til Bergens Tidende.

Ulv til Oslo

Mest oppsikt vil det garantert vekke at politikerne sier ja til etablering av en ulvefamilie i Oslo, det vil si i bynære Nordmarka og Østmarka - de mye brukte turterrengene for hovedstadens innbyggere.

Behandlingen av regjeringens rovviltmelding så lenge ut til å kunne lide et totalt havari i Stortinget. Men i går ettermiddag ble det klart at regjeringspartiene, Ap og SV klarte å forhandle seg frem til enighet.

Det er en avtale som vil bli vedtatt i Stortinget senere i vår. Den innebærer at norske ulver skal få lov til å føde inntil 3 ulvevalper i året. Ifølge Rasmus Hansson i WWF vil det si mellom 20 og 30 ulver. Regjeringen foreslo at ulvene skulle begrenses til et område mellom Glomma og Riksgrensen mot Sverige. Forliket innebærer at tre lite befolkede kommuner i Hedmark blir ulvefrie; Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal - hjemkommunen til Aps saksordfører, Sylvia Brustad. Det betyr trolig at en av de etablerte ulvefamiliene i Hedmark vil bli jaktet ned og skutt.

Til gjengjeld kan ulven i fremtiden velge å slå seg ned i andre deler av Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold eller i Jevnaker kommune i Oppland.

Bjørnen vokser

Politikerne er enige om at det skal tillates 15 årlige ynglinger for bjørn. Ei binne føder bare annethvert år, og hun tiltrekker seg flere hanner. 15 årlige ynglinger betyr derfor at antall bjørn må tidobles - det vil si at det i norske skoger vil røre seg hele 150 bjørn om noen år. Det er mange som mener at dette er avtalens mest oppsiktsvekkende punkt. Ulven har fått mest oppmerksomhet, men bjørnen er farligst - også for mennesker, og det blir mange flere bjørner enn ulver.

For jerv vil det tillates 39 årlige ynglinger. Det betyr at det må være en stamme på rundt 260 jerv og det er omtrent på dagens nivå. For gaupe tillates 65 årlige ynglinger. Det tilsvarer en stamme på 400 kattedyr. I tillegg slås det fast at det skal være mellom 850 og 1.200 hekkende par kongeørn - og det er også omtrent som i dag.

Lettere å skyte

Den kraftige økningen av rovdyr vil bli ledsaget av en ordning som skal gjøre det lettere å få skutt rovdyr som forviller seg utenfor sine områder og som er skadedyr - det vil si går løs på husdyr. I forliket heter det at det «er nødvendig å ha en mer effektiv felling av skadedyr.» I tillegg skal det utredes om nødvergeretten også bør gjelde for hunder, det vil si at en hundeeier kan skyte et rovdyr som går til angrep på en hund.

BREDT FORLIK: Saksordføreren Bror Yngve Ramm (til h.) fra KrF lykkes å få til et overraskende forlik med Ap og SV i Stortinget om rovviltmeldingen. Tre lite befolkede kommuner i Hedmark blir ulvefrie; Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal – hjemkommunen til Aps saksordfører, Sylvia Brustad (til v.). FOTO: HÅVARD BJELLAND.