Inga Sverdrup

Kjell Alrich Schumann forklarer at han angret på at han takket nei til ransdeltakelse. Han ønsket å få tak i Toska for å høre om det fortsatt er et ran under planlegging.

Men før han får kontakt med Toska, blir han 27. mars innblandet i en trafikkulykke på Hundvåg. I en stjålet og lett gjenkjennelig Mercedes, får Schumann panikk og flykter til Oslo.

De neste dagene sier Schumann han tilbrakte delvis i Oslo, delvis hos foreldrene i Gudbransdalen, og delvis på hotell på Sundvollen. Han treffer etter hvert kameraten Svenn-Eirik Utsi som tilbyr han å låne en leilighet på Frogner.

Den 5. april skal Schumann ha tilbrakt i leiligheten på Frogner.

— Jeg ser da på nyheten at det er skjedd et ran i Stavanger med tragisk utkomme, og blir ganske sjokkert og overrasket.

— Hvilke koblinger gjør du deg da?

— Jeg skjønner jo da at det er noe av det jeg har kjennskap til.

Schumann har tidligere forklart at han skaffet to stjålne biler til David Toska som skulle brukes til ranet. Da Schumann forstår at han er spanet ber han imidlertid om at disse bilene fraktes tilbake til Oslo. Men på nyhetene ransdagen, skal Schumann ha kjent igjen den ene av bilene. Han mener den Ford Excursionen som ble påtent i Sørmarka er identisk med bilen han har stjålet.

— Jeg blir jo veldig sjokkert over det, og føler at det har sterke tilknytninger til meg. Jeg blir bare værende i leiligheten, og bare noen dager etter er jeg etterlyst.

Dagene går og Utsi og Schumann skal ha holdt seg i ro i leiligheten. Den 9 april får han tak i Toska som sier at det ikke er samme bil og at Schumann kan ta det helt med ro.

— Med de opplysningen ble jeg mer rolig. Dagene etter påske begynner jeg å bevege meg fritt igjen.

11. mai ble Schumann pågrepet på åpen gate på Frogner i Oslo

I RETTEN: Kjell Alrich Schumann.