KrF er lite begeistret for deler av Høyres tipunktsprogram for en bedre skole, som Erna Solberg lanserte denne uken.

— Partiet skal selvsagt få lov til å markedsføre sine primære standpunkt, men forslaget om å gjøre sidemålsopplæringen frivillig vil utfordre vårt skolepolitiske samarbeide i fremtiden, sier Arne Lyngstad, KrFs utdanningspolitiske talsmann.

— KrF vil være en garantist for fortsatt sidemålsopplæring i skolen, understreker Lyngstad, som mener at det først og fremst er nynorskundervisningen som er truet dersom sidemålsopplæringen blir frivillig.

Språklig mangfold

Stortingsrepresentanten fra Nord-Trøndelag er selv utdannet lærer, og er ikke i tvil om at opplæring i begge målformer er nyttig.

— Opplæring i sidemålet bidrar til et språklig mangfold, og gjør oss bedre i stand til å forstå dialekter og andre språk i våre skandinaviske naboland. Frivillig opplæring vil redusere dette mangfoldet, mener Lyngstad.

Han påpeker at Høyres motstand mot sidemålsopplæringen har vært kjent lenge. Samtidig minner han om at partiet har forpliktet seg til at sidemålsopplæringen skal videreføres, som del av forliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet om Kunnskapsløftet.

— Høyres syn på sidemålet strider mot partiets vektlegging av en kunnskapsskole. Sidemålsopplæringen er en naturlig del av en skole for dannelse og kunnskap, mener Lyngstad.

- Toner ned privatskolene

Heller ikke Ap er særlig begeistret over Høyres skoleutspill. Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, stusser over at Erna Solberg ikke fronter Høyres ønske om flere privatskoler.

— Høyre vil bruke mer penger på privatskolene, og det synes jeg de burde være tydeligere på, sier Aarek.

På oppdrag for Ap har MMI gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns forhold til privatskoler.

  • Av 912 spurte, oppgir kun 17,5 prosent at de ønsker flere private grunnskoler og videregående skoler.
  • 78,1 prosent mener at antallet privatskoler bør være omtrent som i dag eller reduseres.
  • Heller ikke blant Høyres egne velgere er forslaget om flere privatskoler spesielt populært. Kun 28 prosent oppgir at de ønsker flere privatskoler, mens 67,4 prosent ønsker like mange som i dag eller færre.
  • I aldersgruppen 15-24 år mener 28 prosent at det bør blir flere, mens det store flertallet går inn for å holde antallet på dagens nivå, eventuelt redusere det.
    • Privatskoler er rett og slett ingen god valgkampsak. Det virker det som om Høyre har skjønt, sier Aarek.