Tyske E. ON Ruhrgas har kjøpt Shells andel, som tilsvarer 28 prosent av de to norske feltene. I tillegg til kjøpesummen på rundt 5,2 milliarder kroner, regner selskapet med å bruke snaut 8,2 milliarder kroner på å bidra til utbyggingen av feltene.

Skarv er et olje— og gassfunn i den nordlige delen av Nordsjøen, mens Idun er et rent gassfunn. Feltene er ikke utbygd ennå, men er ventet å komme i produksjon i 2011. Feltene ventes å gi rundt 65,6 milliarder oljeekvivalenter, hvorav rikgass utgjør rundt 48,3 milliarder kubikkmeter.

Fra før eier E. ON Ruhrgas 30 prosent av olje- og gassfeltet Njord og har i tillegg andeler i ti felt på norsk kontinentalsokkel.

Shell poengterer på sin side at selskapet ikke er på vei ut av Norge.

– Vi er fortsatt engasjert i Norge og anser fortsatt norsk sokkel som et nøkkelområde i vår europeiske virksomhet, sier administrerende direktør David Loughman i Norske Shell. Blant annet overtar Shell operatørskapet i Ormen Lange-prosjektet i november.