Petroleumstilsynet mente i forrige uke at sikkerheten på Draugen, Snorre A og seks andre oljeplattformer ikke var god nok. Det var svakheter oppdaget på en bestemt type livbåter som førte til kritikken.

De seks øvrige plattformene fikk torsdag innvilget dispensasjonen, mens Statoil og Shell fikk avslag på for Snorre A og Draugen. Disse seks plattformene har, i motsetning til Snorre A og Draugen, muligheten til å låre livbåtene manuelt og dermed unngå belastningen ved fritt fall.

– Shell har i løpet av helgen gitt tilleggsinformasjon som beskriver ytterligere kompenserende tiltak, herunder å få på plass nye utløsningsmekanismer for manuell låring av livbåtene. I tillegg har personellet på Draugen gjennomført intensiv trening i låring av livbåtene til sjø, skriver tilsynet i sin avgjørelse.

Også Statoil har i løpet av helgen sendt inn informasjon om kompenserende tiltak for manglende livbåter på Snorre A, men tilsynet fant ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak om å stenge produksjonen.

Harald Valderhaug, SCANPIX