–På grunn av svakheter i selskapets forretningsrutiner og interne kontroll, har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om fullstendigheten av de registrerte salgsinntekter og kundefordringer, skriver Bedrifts-Forum Revisjonsselskap i sine revisjonsberetninger.

Problemene har ifølge Romerikes Blad pågått i flere år.

Det er imidlertid ikke påvist konkrete feil i omsetningsrapporteringen, og Sharif selv forsikrer at det aldri er solgt varer som ikke er ført i regnskapene.

– Jeg kan forsikre at alt er i sin skjønneste orden. Jeg har betalt alle de skatter og avgifter jeg skal. Jeg oppfatter ikke bemerkningene som en mistenkeliggjøring fra revisors side, men jeg er tvert imot glad for at revisor er veldig nøye. Vi skal følge opp bemerkningene og rette oss etter dem, sier Sharif.

I følge regnskapene omsatte Sharif for nesten 60 millioner i fjor. Det samlede overskuddet de siste seks årene er på nesten 45 millioner kroner.