Arbeids— og administrasjonsdepartementet er i sluttfasen med utarbeiding av etisk regelverk. De statlige arbeidstakerorganisasjonene LO stat, YS, Akademikerne og lærerne vil få en frist til å komme med sine innvendinger, før saken avgjøres i regjeringen.

— Jeg kan bekrefte at vi er i sluttfasen med saken, sier avdelingsdirektør Finn Melbø i arbeids- og administrasjonsdepartementet til Bergens Tidende.

Sex som frynsegode

Direktør Ingunn Yssen i Likestillingssentret sier i en kommentar at det er viktig at regjeringen følger opp det arbeidet som tidligere familieminister Karita Bekkemellem Orheim brant for.

— Det er dessverre vanlig i mange deler av verden at kvinner brukes som sex-leketøy, som frynsegode og avkobling for tjenestreisende menn., sier Yssen til Bergens Tidende

"Bukserne på i utlandet" Det statlige norske reisesex-initiativet har vakt oppmerksomhet i andre nordiske land. I et brev til den norske familiestatsråden skriver Likestillingsavdelingen i det danske familiedepartementet: "Fra dansk side er vi meget interessert i norske Business-med-bukserne-på, som angår utsendte statlige tjenestemenn, og vi ber om en orientering innen 22. oktober".

Gutta på tur

Likestillingsdirektør Ingunn Yssen mener at de etiske reglene ikke bare må avgrense seg til å gjelde statlig ansatte. Hun peker også på at problemet har en annen side; nemlig det stadig økende antall norske ledende kvinner i internasjonalt arbeid

— Dette er ytterligere en grunn til å å endre sedvanene for gutta på tur, sier Yssen til BT: -Og reglene bør gjelde både for offentlig ansatte og for de privat ansatte som er engasjert i prosjekter som hvert år finansieres med offentlige midler.

— Hvor klar bør språkbruken være etter Likestillingssentrets mening?

— Vi har sendt vårt forslag med en ordlyd som jeg mener kan tilpasses de enkelte virksomheter ute. Der heter det bl.a.: "Av hensyn til respekt for vertslandets kvinner og for ikke å skade den tillit man trenger som oppdragsutøver i andre land skal du ikke kjøpe eller ta mot seksuelle tjenester på vegne av jobb eller oppdrag, hverken i eller utenfor arbeidstiden".