De som blir dømt for de alvorligste seksuelle overgrepene vil få tilbud om å delta i behandlingsprogrammet, som blant annet innebærer kjemisk kastrering. Behandlingen er frivillig, og virkningen av den forsvinner når behandlingen stoppes. Overgriperne får kvinnelige kjønnshormoner for å dempe sexlysten, skriver Dagbladet. — Uakseptabelt Arne Heli i Norsk forening for kriminalreform (KROM) sier det er uakseptabelt å eksperimentere med fanger, og syns det er sjokkerende at Helsetilsynet går inn for kastreringen.Underdirektør ved Ila kretsfengsel, Petter Haug, frykter at kjemisk kastrering av seksualforbrytere kan føre til at de begår annen kriminalitet.- Vi er kjent med at hormonbehandling har ført til at seksualforbrytere har gått over til annen kriminalitet, for eksempel ildspåsetting, sier Haug til avisen. Brukt i Danmark Slik behandling har lenge vært i bruk i Danmark, og Sverige, Canada, Tsjekkia og England har gjennomført prøveprosjekter.ýHvis behandlingen virker, kan det gi seksualovergripere et nytt liv etter overgrepskarrieren. Det er særlig viktig for pedofile, fordi gjentakelsesfaren er stor og offeret ute av stand til å beskytte seg, sier leder av justiskomiteen, Kristin Krohn Devold.Barneombudet støtter hormonbehandlingen av seksualforbryterne.