I alt 24 kvinner og 22 menn var med i en studie der sexvaner og blodtrykk ble satt i fokus. Det rent medisinske resultatet av denne spesielle sex-sjekken, som den skotske forskergruppen presenterer i The British Psychologial Society, er følgende:

— De i gruppen som hadde hatt vanlig samleie opplevde større blodtrykksenkning enn de som hadde hatt alle andre former for intim kontakt med hverandre.

Den positive effekten på blodtrykket gjelder, ifølge forskerne, både for kvinner og mann; og er også uavhengig av om samleiet skjer med fast partner eller ikke.

Aktiverer nervebanene

Forskerne er likevel ikke helt sikre på den egentlige årsaken til at det de kaller «gammeldags» sex senker blodtrykket. En mulig forklaring som de trekker frem er at samleiet kan aktivere en rekke nervebaner i hjernen, som igjen gir denne gunstige virkningen på blodtrykket.

Den skotske sex-undersøkelsen og helsegevinsten er gjengitt i siste nummer av bladet «iForm», som kommer i handelen i kioskene fra tirsdag.

Klem i vei

En tidligere lignende amerikansk undersøkelse, der i alt 39 par par i alden 20 til 50 år, deltok har vist lignende effekter. Men i denne sex-sjekken ble stresshormonene i blodet målt. Ifølge det erotiske bladet Cupido viste undersøkelsen ved University of North Carolina at den kvinnelige partneren fikk den største nedgangen i nivået på stresshormonet kortisol etter ti minutter med kos og klem med mannlig partner. Også kjærlighetshormonet oxytocin ble målt etter klemmingen. Resultatet var også her entydig.

Det ble betydelig økning av det gode hormonet oxytoccin etter klem- og kosperioden, sammelignet med nivået av dette hormonet før klemmingen på ti minutter startet.

Og da er det bare å klemme i vei.