TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOsloRederiet, kapteinen og maskinsjefen på kjemikalietankeren "Freja Jutlandic" risikerer millionbøter og lange fengselsstraffer.De 103 tilbakeholdte, norske skipene er registrert i enten NIS eller NOR. I tillegg kommer norskkontrollerte skip som seiler under andre flagg. Disse finnes det ikke tall for. Rekordstort antall 49 av skipene ble tilbakeholdt i Norge av norske sjøfartsmyndigheter. 44 ble tilbakeholdt i Europa, syv i Asia og Stillehavsregionen, mens tre ble tilbakeholdt i USA.Tilgjengelig statistikk fra Europa (Paris MoU-området), som går tilbake til 1990, viser at det aldri er holdt tilbake så mange norske skip som i 2000. Gjennomsnittet for de 11 siste årene er 31 tilbakeholdte skip. I 1997 ble bare 21 norske skip holdt tilbake i Europa.I 1998 ble over syv prosent av alle kontrollerte skip registrert i NOR holdt tilbake i Europa. Tallet for NIS-skip var seks prosent. Tilsvarende tall for 2000 er ikke klare. Bergens Tidende har innhentet tallene fra havnestatsmyndigheter i Europa, Asia, USA og Norge. Risikerer fengsel og bøter Den etter alle solemerker mest alvorlige saken gjelder det daværende NIS-skipet "Freja Jutlandic". Amerikanske myndigheter rullet opp skandalen som startet i mars i fjor.Det ble i oktober tatt ut tiltale mot fire personer, to skipsoffiserer og to fra rederiet som var hjemmehørende i Danmark. De er tiltalt for en rekke lovbrudd av statsadvokaten i Maryland, USA.Blir de to offiserene, den kroatiske kapteinen og den polske maskinsjefen funnet skyldige, risikerer de bøter på opptil 2,2 millioner kroner per tiltalepunkt og inntil fem års fengsel. Rederi og eierselskap risikerer bøter på inntil 4,5 millioner kroner per tiltalepunkt.Tiltalen inkluderer både oljeforurensning og overlagte forsøk på å skjule alvorlige feil ved skipet. Et hull i skroget førte til omfattende lekkasjer. Så vel mannskap som rederipersonalet er tiltalt for å ha løyet overfor US Coast Guard — USAs kystvakt, og for å ha forfalsket loggbøker om bord. Amerikansk presse og USAs påtalemyndigheter benevner skipet konsekvent som "den norske kjemikalietankeren "Freja Jutlandic"." Skipet ble for kort tid siden solgt på tvangsauksjon i Danmark. De nye eierne er fra Singapore og har gitt det navnet "Maju Jaya". Rederiet, DS Progress, er slått konkurs. Bergens-rederi Det er også flere andre verstinger på listen over tilbakeholdte, norske skip. Det gjelder for eksempel kjemikalietankeren "Champion Trader" som i november ble tilbakeholdt i Nederland i åtte dager etter at inspektørene påpekte 23 mangler. Operatøren av tankeren er Thome Ship Management. Frakteskipet "Trio Vega", med Trio Shipping i Bergen som registrert eier, ble i mars holdt tilbake i tre dager av britiske myndigheter. Det ble funnet 44 mangler på skipet. Tilbakeholdt i 37 dager Frakteskipet "Triobulk", med FB Invest i Sarpsborg som registrert eier, ble i august holdt tilbake i syv dager av tyske myndigheter. Inspektørene påpekte 19 mangler.Frakteskipet "Thelita", med Nostra i Kristiansund som registrert eier ble i oktober holdt tilbake i 14 dager av portugisiske myndigheter. Det ble påpekt syv til dels alvorlige feil.Frakteskipet "Khulla", med selskapet Assiduous i Arendal som registrert eier, ble i februar tilbakeholdt av franske myndigheter i 37 dager. Det ble funnet 29 feil, hvorav 25 var rene sikkerhetsmangler. Gasslekkasjer Frakteskipet "Josefine", med Breivig AS i Oslo som registrert eier, ble i mars holdt tilbake i 16 dager av svenske myndigheter. Det ble påpekt 13 mangler. Samme skip ble holdt tilbake i 7 dager av britiske myndigheter i august. Da ble det påpekt 17 mangler.I april ble kjemikalietankeren "Stripe", med Hector Shipping som eier, operatør eller manager, holdt tilbake av myndighetene i Pennsylvania, USA. Det ble konstatert en rekke gasslekkasjer. Skader norsk skipsfart Det nye året har ikke startet stort bedre. Allerede 2. januar ble kjemikalietankeren "Annamaria", som eies av rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen, holdt tilbake av franske myndigheter fordi skipet var i for dårlig stand. Administrerende direktør Rolf Sæther i Norges Rederiforbund hadde følgende kommentar til den siste saken, ifølge Aftenposten: - All tilbakeholdelse av skip er ufordelaktig for norsk skipsfart. fakta/ skipskontroll * Norge har to skipsregistre. I NOR er skip som hovedsakelig seiler i innenrikstrafikk registrert. NIS er et register for utenriksflåten. Registrering i NOR eller NIS gjør at skipet seiler med norsk flagg, og skipet er å betrakte som en del av Norge når det befinner seg i internasjonalt farvann.* Norske rederier har i tillegg en stor flåte som er registrert under fremmed flagg. Ofte kalles de fremmede flaggene for bekvemmelighetsflagg. Noen av de mest kjente er Bahamas, Liberia og Panama.* Havnestatskontroll er viktig for å kontrollere kvaliteten på verdensflåten. To store regionale samarbeidsorganisasjoner er helt sentrale i dette arbeidet: Paris MoU og Tokyo MoU.* 19 europeiske land er med i Paris MoU.* 16 land i Asia og stillehavsregionen er med i Tokyo MoU.* I tillegg driver USA en omfattende kontroll med fremmede skip.* Statistikk over tilbakeholdte skip gjelder altså samlet bare 29 land i hele verden.