– Strengt tatt er det partene i arbeidslivet som skal ordne dette i lønnsoppgjørene, men vi ser at det går altfor sent. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er fortsatt store, sier Bekkemellem til Dagens Næringsliv.

Hun har nylig sendt ut et brev til alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet der hun varsler at regjeringen vil nedsette en egen likelønnskommisjon.

Hittil har ulike regjeringer, LO og NHO stort sett vært enige om at lønn er et ansvar for partene i arbeidslivet.

– Du kan godt si at dette er et brudd med en tradisjon, men dette er et viktig politisk signal til mange i samfunnet. Det dreier seg om en lønn å leve av, om fordelingspolitikk og om fremtidige pensjoner, sier Bekkemellem.

Likelønn har vært tema i Norge siden 70-tallet, men fortsatt tjener en heltidsansatt kvinne i gjennomsnitt 50.000 kroner mindre i året enn det en man i heltidsjobb gjør.

– Vi kan ikke bare sitte og se på at dette står på stedet hvil, sier Bekkemellem.