Undersøkelsen er gjort i alle de nordiske landene og vil først bli presentert i sin helhet om noen måneder. I alt 15 millioner mennesker og 2,8 millioner krefttilfeller har vært registrert og analysert i forhold til hvilket yrke de kreftrammede har.

Også i Sverige, Danmark og Finland har restaurantpersonell den høyeste kreftrisikoen.

De mest kreftutsatte yrkene i Norden for øvrig er:

  • kokker
  • feiere
  • sjømenn

De minst kreftutsatte yrkene er:

  • bønder
  • skogsarbeidere
  • lærere
  • gartnere
  • leger

– Undersøkelsen er unik i verdensmålestokk. Den kunne bare gjøres takket være de gode nordiske kreftregistrene vi har, sammenkoblet med folketellinger og de yrkesopplysninger som framkommer der, opplyser overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret til NTB.

Tror du dette stemmer? Si din mening her.