JAN STEDJE

Forskere står, ifølge brev til statsråden, klar med sex-prosjekter som de mener kan finne de riktige rådene til Barne— og familiedepartementet (BFD).Og nå vurderer BFD forskningsmidler til ett av prosjektene, med tema "Seksualisering av barndom".

Kamp om småjenters kropp I ett av brevene til barneministeren, fra sosialantropolog Mari Rysst Heilmann, heter det; "Det vi nå er vitne til i samfunnet kan tolkes som en kamp om småjenters kropper, en kamp hvis skyggeside er seksuelle overgrep. Mange jenter i aldersgruppen 5-9 år likner mer på 15-16 åringer, både i klær og kroppsbevegelse", skriver sosialantropologen til statsråd Bekkemellem Orheim.BFD vurderer forskningen

— Jeg kan bekrefte at departementet vurderer en henvendelse fra Rysst Heilmann om finansiering av et forskningsprosjekt om seksualisering av barndommen, sier rådgiver Einar Saga i BFD til Bergens Tidende.

Som tidligere omtalt i BT legger regjeringen i løpet av året frem forslag til tiltak "for å rette på mulige uheldige virkningen av kommersialiseringen og kjøpepress mot barn og unge".

Småbarnsmor - Som småbarnsmor har jeg lenge vært opptatt av dette temaet, og sett utviklingen mot det jeg tolker som en klart økende seksualisering av barndommen, særlig mot småjenter. Påvirkningen kommer fra mange hold, popidoler som Spice Girls og Britney Spears, jenteblader, media, kort sagt kommersialisering i vid forstand, sier sosialantropolog Rysst Heilmann til Bergens Tidende.