Prisene vil ikke veie opp at det er lite fisk og små kvoter, ifølge forskerne. Kystfiskerne drog i fjor i land fisk til en verdi av 3.769 millioner kroner, mens havfisket fikk inn 6.130 millioner kroner. I år ventes kystfisket å gi lavere inntekter. "Perueffekten" er noe av grunnen til nedgangen, mener Modulf Overvik ved utredningskontoret hos Fiskeridirektoratet i Bergen. El Niños herjinger langs kysten av Peru førte en periode til at fangsten av peruansk sild gikk kraftig ned. Ringvirkningene av dette nådde helt til Norge, og gav kystfiskerne gode priser. — I år er det derimot fisket enormt mye langs kysten av Peru, og nesten alt dette er gått til fiskemel, forteller Overvik. Han tror dette vil være med å presse sildeprisene, både for den fisken som går til mel, og den som går til mat. Dermed reduseres inntektene til kystfiskerne. Også lavere kvoter vil bidra til redusert lønnsomhet for kystfiskerne. - Nord for Stad er kvotene for torsk, sei og hyse redusert i forhold til i fjor, forteller Overvik. For makrell er derimot kvotene økt fra i fjor, men forskeren tviler på om dette vil være nok til å veie opp for nedgangen i de andre fiskeartene.