Det kommer frem i en undersøkelse gjengitt i siste utgave av «Nordic Journal of Psychiatri».

I undersøkelsen ble barne— og ungdomspsykiatrien (BUP) bedt om å oppgi hvor ofte vold er tema i behandlingen av de unge pasientene. I BUPs sentrale datasystem sto kun 0,4 prosent av pasientene registrert med «vold» som aktuelt tema.

— Ved å intervjue et representativt utvalg av disse barna nærmere, viste det seg at seksti prosent oppga vold som en årsak til at de trenger hjelp, sier Trygve Børve, psykolog og leder ved Senter for krisepsykologi i Bergen.

- Svikter grunnleggende

Børve snakket på et seminar i regi av BUP Sentrum i Bergen.

I salen satt representanter fra blant annet barnehage, skole, barnevern, PP-tjenesten, BUP og skolehelsetjenesten.

Børve brukte den ferske undersøkelsen om BUP som et eksempel på at hjelpeapparatet svikter grunnleggende når det gjelder å fange opp barn som blir utsatt for eller vitne til vold i familien.

Undersøkelser fra USA viser at tre til fem prosent av alle barn og unge blir mishandlet. En britisk undersøkelse om det samme viser syv prosent.

I Norge finnes det ikke godt dokumenterte tall for barnemishandling.

— Legger vi det laveste anslaget fra USA til grunn for tilstanden i Norge, betyr det at 30.000 norske barn blir mishandlet, sier Børve.

Vegrer seg for å spørre

Svært mange av de mishandlede barna blir aldri fanget opp av verken den lokale helsestasjonen, barnevernet eller BUP. Børve mener denne svikten skyldes mangel på kunnskap, dårlig samarbeid mellom etatene, dårlige verktøy for kartlegging, at hjelperne ikke har en felles strategi for å hjelpe barn til å snakke - og til en viss grad en innebygget feighet.

— Det er tungt å gå inn i disse sakene. Mishandling av barn bryter så til de grader med vår oppfatning av hvordan en familie skal være. Derfor tør vi heller ikke spørre barna konkret nok om hva de faktisk opplever hjemme.

Nesten ingen gikk fri for Børves systemkritikk i går. Blant annet hevdet han at barnevernet bevisst velger å vri seg unna sin lovpålagte oppgave om å melde fra ved mistanke om barnemishandling.

Skrøt av politiet

Politiet fikk imidlertid skryt. Børve mener politiet er blant de beste på å oppdage barn som blir mishandlet - og få dem henvist til behandling.

— Det er fordi politiet i Norge har en felles nasjonal strategi for hvordan de jobber med voldssaker. Men det hjelper så lite når resten av systemet er fullt av systematiske svakheter, sa han.

Nå ber Børve om et krafttak for å hjelpe de mishandlede barna. Psykologen utfordrer «alle relevante departement» til å komme på banen.

— Det trengs et gedigent kompetanseløft for alle i det offentlige som møter voldsutsatte barn.

Svanhild Mellingen, som er poliklinikkleder i BUP Sentrum erkjenner at hjelpeapparatet har et langt stykke å gå.

— Utfordringen vår er å bli gode nok til å stille spørsmål på en slik måte at vi får de riktige svarene, sier hun.

BARN OG VOLD: Hjelpeapparatet er for dårlige til å fange opp barn som er utsatt for eller vitne til vold i hjemmet, sa Trygve Børve, leder ved Senter for krisepsykologi i Bergen, på et seminar for nettopp hjelpeapparatet. FOTO: ARNE NILSEN
Arne Nilsen