Den bergensregistrerte (NIS) kjemikalietankeren ble forrige fredag morgen anmodet om å gå inn til havnebyen Brest av et fransk marinefartøy etter flyobservasjon kvelden før av et stort angivelig oljeutslipp. Franske myndigheter har tatt flyfoto av skipet og sjøen. Disse bildene blir ikke frigitt til rederiet før om fire-fem uker, men skipets kaptein har sett bildene. Han kunne ikke se noen forurensning bak skipet på disse bildene.

De norske offiserene om bord i det knappe 7.000 dødvekttonn store dobbeltskrog-1991-bygde kjemikalietankskipet benektet at skipet hadde foretatt utslipp av olje.

Da forholdet ble oppdaget var skipet på vei fra Blaye i Frankrike til Hamburg i Tyskland.

Annen kurs

Det observerte oljeflaket var 38 kilometer langt og 80 meter bredt på det bredeste. Det ble sett cirka en nautisk mil (ca. to kilometer) vest av bergenstankeren. MT «Trans Arctic» sin kurs ser ut til å krysse det påståtte oljeutslippet, sier Hvide.

— Da skipet gikk til kai i Brest kom representanter for franske myndigheter, havnestatskontrollen og andre instanser om bord. Verken mannskapet, rederiets representanter, eller franskmennene fant spor av lekkasje og ei heller defekt utstyr, så vi stiller oss helt uforstående til at vi skal ha forårsaket forurensning, sier Hvide.

Kun flyfoto

Han finner det besynderlig at franske myndighetene ikke har skaffet seg andre bevis enn flyfoto.

De norske offiserene ble ført i land av politiet for forhør. Hvide stiller seg kritisk til denne fremgangsmåten

— Hva hvis det hadde skjedd noe kritisk om bord mens de var i land?

— Da ville vi ikke hatt offiserer om bord til å håndtere situasjonen, sier Hvide.

Franske aviser og radio/TV har slått episoden stort opp, og hendelsen har skapt politisk debatt. Journalister er flydd ut til området i havet utenfor Brest.

— Jeg ser ikke bort fra at forholdet har fått de store dimensjonene fordi det rett og slett har gått politikk i saken, sier Hvide.

I løpet av de siste månedene er flere skip brakt opp med beskyldninger om forurensning. Den franske tarnsportministeren mr. Goulard har personlig engasjert seg i problemstillingene og lovet å sette en stopper for forurensninger av kysten.

— Føler du at franskmennene rett og slett driver utpresning?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Hvide.

Grumset elvevann

Hvis han skal prøve å gi en forklaring på hva som kan ha skjedd, er det at MT «Trans Arctic» tok inn ballastvann fra en nokså grumset elv og at dette ballastvannet ble dumpet på havet nøyaktig etter regelverket for slik avhending av ballastvann.

— Elvevannet hadde en gråhvit farge, og kjølvannet kan derfor ha hatt en annen nyanse enn det blå havet, sett fra fly og helikoptre. Det er den eneste forklaringen jeg kan gi, sier Hvide.

— Rederiet har nå betalt et depositum tilsvarende 3,2 millioner kroner for å få frigitt MT «Trans Arctic». Det er berammet rettssak 18. oktober, og jeg ser frem til at vi kan forsvare oss der, sier Hvide.

MT «Trans Arctic» som er beskylt av franske myndigheter for oljeutslipp er bergensregistrert i NIS, har dobbelt skrog og er bygget i Tyskland i 1991. Hun tilhører Euro Trans AS i Bergen og drives av Seatrans DA i Bergen. Hun er på knappe 7000 dødvekttonn.