KRISTIN JANSEN

Det mener flere fagfolk Bergens Tidende har snakket med.

— Seksuelle overgrep har overskygget den fysiske volden som barn utsettes for. Kunnskapen er for dårlig og mange klarer ikke å kjenne igjen skader som er typiske for mishandling, sier overlege Jens Grøgård ved Barneintensivavdelingen på Ullevål universitetssykehus.

I går skrev Bergens Tidende at barnevernet i Bergen er svært forsiktige med å anmelde voldssaker de får vite om til politiet. Når det gjelder incest og andre seksuelle overgrep er statistikken bedre.

Voldstiltak satt tilbake

— På 70-tallet ble det gjort mye viktig arbeid i forhold til familievold. Så kom 80-tallet og alle ble veldig opptatt av incest. Voldsforskningen ble rett og slett satt litt tilbake, sier Jens Grøgård.

Han tror barn som utsettes for overgrep er i kontakt med helsevesenet minst like ofte som andre, men de kommer ikke nødvendigvis fordi de er blitt slått.

— Både barn og foreldre gjemmer seg bak andre problemer. Derfor er det svært viktig at helsepersonell er oppmerksom på skader som kan skyldes mishandling, sier Grøgård.

I møte med barnevernsarbeidere har han flere ganger registrert at mange mangler denne kunnskapen om hvilke typer skader som kan tyde på vold.

— Blødninger i øyehulen og hodeskader på babyer og småbarn, bruddskader og sårskader. Alt dette bør personer som jobber med barn være oppmerksom på sier overlegen.

Enig i kritikken

Randi Reese er leder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO). Hun er langt på vei enig i kritikken fra Grøgård. Reese innrømmer at fokuseringen på seksuelle overgrep har tatt mye av oppmerksomheten fra familievolden.

— Trykket som har vært på incest har gjort det lettere å gå inn i disse sakene. Vi trenger tilsvarende fokus og kompetanseheving når det gjelder vold mot barn, sier hun.

— Hva er grunnen til at barnevernsarbeidere anmelder så få voldssaker?

— I de tilfellene der man er sikre på at det har skjedd alvorlige fysiske overgrep tror jeg nesten alle går til politiet. Problemet er at det finnes så mange grensetilfeller. Mange skader kan skyldes både mishandling og uvøren lek. Da kreves det både mot og kompetanse for å gå inn i saken, sier Reese.