Nå ber barne– og familiedepartementet Statens bygningstekniske etat (SBE) vurdere om det er svikt i rutinene i kommunene, eller mangler ved forskriftene for sikring av lokk på septiktanker.

Druknet nylig

— Denne saken er reist etter at et barn nylig druknet i en septiktank. Vi kommer derfor til å se på om det er noe vi kan gjøre bedre i forhold til dagens lovverk, sier overingeniør Åse Røstum Norang i SBE til Bergens Tidende.

Norang understreker at det ligger et ansvar både hos kommunen og den enkelte grunneier der septiktanken ligger.

— En septiktank med lukkemekanisme er å betrakte som en byggevare. Ifølge lovverket skal derfor en septiktank ha egenskaper som tilfredsstiller helt grunnleggende krav til sikkerhet, sier hun.

Grunneier ansvarlig

— Grunneier er ansvarlig for sikringen av septiktanken. Samme ansvar påligger ham i sikringen av brønn og mindre dammer der vanndybden er mer enn 20 centimeter, sier Norang. Dødsulykken i en septiktank får nå et rettslig etterspill. Når et barn kan få tilgang til en septiktank er helt grunnleggende regelverk i teknisk forskrift i plan- og bygningsloven brudt ifølge SBE.