— Vi tar sikte på å holde vårt opplegg innenfor den samme rammen som regjeringen, men kan ikke utelukke at vi kan komme til å foreslå økte bevilgninger. Men i utgangspunktet mener vi at vi kan oppnå mer enn regjeringen innenfor de foreslåtte rammene på 28 milliarder kroner i årlige bevilgninger, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsmann Gudmund Restad.

På dette grunnlaget vil sentrumsfraksjonen inngå i forlik med andre partier med sikte på å skape et flertallsforlik.

Restad sier at opplegget ikke vil rette seg mot noen bestemt fraksjon. Både Høyre og Fremskrittspartiet mener at bevilgningene må økes betydelig dersom vi skal få et troverdig forsvar.

Heller ikke sentrumspartiene utelukker økte bevilgninger, men avviser avisspekulasjoner om at sentrum vil øke forsvarsbudsjettet fra 28 milliarder til 36 milliarder kroner årlig.

NTB