Partiet fikk 200.000 kroner fra Troms Kraft og 500.000 kroner fra Eidsiva Energi i Hedmark, melder NRK.

— Vi gjør dette siden det viser seg at det er i strid med innskjerpingen av partistøtteregelverket i 2005 om at offentlig eide selskaper ikke kan gi slik støtte, opplyser fylkesleder i Troms Senterparti, Ivar B. Prestbakmo.

Torsdag skrev Dagens Næringsliv at de to selskapene har flere store konsesjonssøknader til behandling hos det Sp-styrte Olje- og energidepartementet.