Partiets næringspolitiske talsmann, Morten Lund, mener Telenor er et eksempel på at staten kan være en god eier.

Han har tidligere kritisert regjeringen for hastverk i saken, men har likevel vært åpen for å vurdere forslaget om nedsalg. Etter å ha vært i tenkeboksen, sier han blankt nei.

— Det er oppsiktsvekkende at regjeringen og statsråd Grete Knudsen skaper et inntrykk av at en statlig eierandel på over 34 prosent er unødvendig og en ulempe for børsnoterte selskap, sier Lund.

Sp sier nei til nedsalg på bakgrunn av regjeringens begrunnelse for nedsalg, samt det partiet kaller en "spinkel" utredning om spørsmålet.

— Begrunnelsen regjeringen bruker er farlig. Hva blir det neste selskapet de vil selge seg ned i med samme begrunnelse? Jeg frykter det blir Statoil, Norsk Hydro og DnB, sier han.

NTB