Partiet får 3,9 prosent som gjennomsnitt på augustmålingene og ville, hvis det var valgre-sultat, kun få inn tre representanter på Stortinget. Det er syv færre enn i dag. Snitttallene og mandatberegningen er laget for Dagens Næringsliv av valgforsker Bernt Årdal. Det er langt frem til Jens Stoltenbergs drøm om flertallsregjering med Ap, SV og Sp. Augustmålingene viser at de tre partiene til sammen ville fått 69 plasser på Stortinget. Det trengs 83 for flertall.

Påtroppende Ap-leder Stoltenberg får altså liten trøst i de seks augustmålingene. Elendig opp-slutning om Senerpartiet truer hans drøm om flertallsregjering. Oppslutningen om Sp er er nå så lav at partiet nesten ramler ut av Stortinget.