ØYVIND SØTVIK REKSTAD, NTB

Regjeringens beslutning splitter ikke bare sentrum, men isolerer Senterpartiet fullstendig i sin motstand.

– Vi er uenige i at frihandel er den beste u-hjelp. Dessuten må Norge ta ansvar for egen matproduksjon. Skal vi importere mer fra de aller fattigste landene, må vi det i så fall gå på bekostning av import fra andre, sier Senterpartiets næringspolitiske talsmann, Morten Lund.

– Her er vi uenige med Senterpartiet. Internasjonal handel er en forutsetning for vekst og velferd i u-landene, sier sentrumskamerat og finanspolitisk talsmann for Venstre, Terje Johansen.

– Dette er ypperlig bistandspolitikk. Sps skepsis overrasker meg ikke. De vil jo beskytte norske bønders interesser selv på bekostning av de aller fattigste landene i verden, sier Høyres Ansgar Gabrielsen.

— Trade and aid Regjeringen vedtok torsdag å fjerne toll og importkvoter på produkter fra de 49 fattigste landene i verden, noe som særlig innebærer import av landbruksprodukter som korn, mel, kraftfôr, kjøtt og smør. Formelt skal forslaget vedtas i høstens budsjettbehandling, men med støtte fra KrF, Høyre, Frp, Venstre og SV ser ikke det ut til å bli noe problem.

– Det er virkelig på tide at vi tar de fattigste landenes krav om markedsadgang alvorlig, sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.

Men den nye kursen betyr ikke at det vil bli gitt mindre i u-hjelp. "Trade, not aid" har lenge vært slagordet til forkjemperne for mer handel med u-land. Statsråd Sydnes synes heller å bekjenne seg til filosofien "Trade and aid".

– Skal vi bidra til å redusere fattigdommen, må vi både gi bistand og øke vår handel med de aller fattigste landene, sier hun.

Selvforsyning Sps Morten Lund mener Norge må være selvforsynt med kjøtt, melkeprodukter og grove grønnsaker, men han er åpen for å vurdere utvidet import av andre produkter.

Han er i prinsippet enig i at u-hjelp må innebære mer enn bare bistand, men at han er usikker på om fjerning av tollen vil komme de aller fattigste til gode.

– Vi i KrF har også hatt en viss bekymring for norske landbruksinteresser, men frykten for dette er overdrevet, sier leder Einar Steensnæs i Utenrikskomiteen.

Solidaritet Også Europabevegelsen, som fremmet et krav om et slikt vedtak forrige helg, jubler over regjeringens nye linje.

– Skal Sp vise at de mener alvor med å gå inn for internasjonal solidaritet, må de støtte dette forslaget. Selv om det går ut over interessene til norske bønder, sier den nyvalgte lederen Sigurd Grytten.

EU-kommisjonen har prøvd å gjennomføre en lignende politikk, og Grytten håper Norges vedtak kan legge press på EU-landene.

– Norge var i samme situasjon som de fattige landene på 1800-tallet. Landet var isolert økonomisk, og det var deregulering av handelsrestriksjoner fra 1850 og utover som åpnet for utviklingen av norsk velferd, sier Høyres Ansgar Gabrielsen.