Som vanlig er Lånekassen sent ute med å endre renten. Informasjonssjef Astrid Mjærum forklarer:

– Renta i Lånekassen har et etterslep sammenlignet med markedsrenta. Studielånsrenta går opp senere enn hos bankene, og ned senere enn hos bankene. Ingen taper på dette, sier hun.

Den flytende studielånsrenten følger markedsrenten, men med et etterslep på tre til seks måneder. Endringen fra 1. april ble fastsatt ut fra gjennomsnittlig rente for såkalte kortsiktige statspapirer for oktober, november og desember.

Med frist 10. januar er det også mulig å binde renten på studielånet for de neste tre, fem eller ti årene. Satsene fra 1. januar er henholdsvis 4,6, 4,8 og 5,2 prosent.