— Overraskende, sier hun om reaksjonene mot senioraksjonen fra ungdommen. Hun tror at den uheldige polariseringen av saken er skapt av mediene.

— Det Wesenlund og hans opprør setter søkelyset på, er tanken om at man begynner å bli gammel når man er 50 år. Tanken er litt bisarr, sier hun.

Frisk og arbeidsvillig

–Men slik er det ikke. Tvert imot. 50 år og arbeidslysten. 80 år og frisk, sier hun slagordmessig.

Leder en av det nyoppnevnte Statens seniorråd, er 66 år gammel, psykiater. –Jeg er i full jobb og vel så det, legger hun til.

— Jeg er opptatt av det samme som Wesenlund og hans folk: De manglende forventninger - både fra samfunnet og fra næringslivet - til at folk over 50 skal bidra med noe som helst, er ikke bra, sier Nøklebye Heiberg.

At denne aksjonen er rettet mot ungdommen, tror hun ikke noe på.

— Det aksjonen sier er "aktiv uansett alder", slår hun fast.

— De manglende forventningene gjør at mange føler at det ikke er bruk for dem. Det fører til at aktive mennesker forsvinner ut av arbeidslivet for tidlig. Det er kanskje ikke til fordel verken for dem selv eller for næringslivet, sier hun.

Bekymringsfullt er det at bedriftsledere vegrer seg for å ta inn folk over 50, som jo for øvrig er en stabil arbeidskraft, ifølge Astrid Nøklebye Heiberg.

Tenke på livsløpet

Livslysten og arbeidslysten er til stede blant seniorene, og Nøklebye Heiberg etterlyser mer livsløpstenkning. Kanskje folk ikke skal fortsette i den jobben de har hatt i mange år, men gjøre noe helt annet. Hun mener dermed ikke at alle nødvendigvis skal være ute i arbeidslivet til de blir 70 år.

— Seniorer har mye krefter og erfaring, som de vil ha glede av å bruke, og som samfunnet trenger, sier seniorrådets leder.

— Senioraksjonen setter søkelyset på dette, og det er positivt, mener Nøklebye Heiberg.

Den tidligere stortingsrepresentanten fra Høyre mener at det ikke blir lagt til rette for bruk av seniorer i arbeidslivet, til tross for at de styrende oppfordrer folk til å stå i jobb lenger enn de gjør i dag.

(NTB)