— Senior Norge er forbløffet over initiativet til Rolf Wesenlund og hans senioropprør. Gjennom sitt initiativ har kjendisseniorene tatt fokus vekk fra de som virkelig trenger oppmerksomhet i samfunnet, nemlig de syke og pleietrengende eldre. Det blir et helt misforstått opprør når man skal begynne å kjempe for 50-60-åringer som allerede har nok, for at de skal få mer, skriver Senior Norge i en pressemelding.

— Når Wesenlund starter et opprør mot ungdom, begynner han i feil ende. Generasjonene må heller stå sammen for å løse de store utfordringene vi har i eldreomsorgen, skriver organisasjonen.