De to jagerflyene fra Bodø ble satt på vingene like før klokka 20 fredag kveld.

– Dette ble gjort for å identifisere ukjent flytrafikk utenfor Finnmark, opplyser oberstløytnant John Espen Lien ved Landsdelskommando Nord-Norge til an.no.

Ifølge Lien dreier det seg sannsynligvis om russiske fly. De uidentifiserte flyene skal ikke ha krysset norsk grense.

Jagerfly fra Bodø hovedflystasjon har flere ganger den siste tiden vært på vingene etter at russiske bombefly har nærmet seg norsk sone.