HANS O. TORGERSEN

Sorenskriver Helge Bjørnestad ga i morges beskjed til forsvarerne i NOKAS-saken om at de skal sørge for at de tiltalte ikke får tilgang til mail og annen kommunikasjon fra PC-er i rettslokalet.

— Det er ikke forenlig med å sitte på brev- og besøkskontroll og kommunisere på mail og på annen måte, slo sorenskriveren fast.

Han tok opp dette spørsmålet etter at retten ble satt i morges klokken 08.30, etter at han har fått vite at noen av de tiltalte skal ha kommunisert med vitner i saken via forsvarernes PC-er. Disse PC-ene er koblet til det trådløse nettverket i retten.

— Fra nå av sørger forsvarerne for at dette ikke skjer, sa Bjørnestad, og ga klar beskjed om at hvis ikke forsvarerne sørger for dette, vil det trådløse nettverket bli stengt.