Få minutter før hadde juryen kjent Kristiansen skyldig i dobbeltdrap og dobbelvoldtekt.

Fiklet med en penn

Viggo Kristiansen ble ført inn i retten av de to arrestforvalterne fra Kristiansand like før juryen kom inn fra rådslaginsrommet. Han ble i likhet med resten av de som var tilstede i retten stående til juryen og de tre lagdommerne hadde satt seg.

Da juryformann Rita Johnsen leste opp "ja, med mer enn seks stemmer" satt Kristiansen med den ene hånda som en slags skjerm foran ansiktet. Han fiklet med en penn.

Da rettens formann, førstelagmann Asbjørn Nes Hansen, hevet retten, ble Kristiansen ført ut av retten. Men han rakk å sende sin beste kamerat fra barnsben, Jan Helge Andersen, er hatefullt blikk før han gikk. Det var Andersen, som gjennom sin forklaring, bidrog til at juryen sa ja på alle spørsmålene som var knyttet til dobbeltdrapet og dobbelvoldtekten i Baneheia 19. mai 2000.

Etter at kjennelsen fra juryen ble lest opp ble det trukket ut fire medlemmer av lagretten som skal tiltre domstolen i forbindelse med spørsmålet om straffeutmåling.