Ideelle organisasjoner slår alarm og frykter for livene til homofile innvandrere som tvangssendes til foreldrenes hjemland, skriver Dagsavisen.

I hjemlandene skal ungdommene «bli heterofile» ved hjelp av koranlesning og tvangsekteskap. Blant disse ungdommene er en gutt i slutten av tenårene. Nå er han et sted i Midtøsten. Foreldrene har tatt fra ham passet og plassert ham hos en imam for å lese Koranen.

— Vi er helt fortvilet og utrolig redd for ham, sier organisasjonsleder Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Hun ser på gutten som et av de mest ekstreme tilfellene av forsøkene på å omvende og tvangsgifte en homofil.

— Foreldrene mener alt vil gå bra når de får giftet ham bort og barn kommer inn i bildet, akkurat som om det finnes en mirakelkur, sier Fleischer.

SEIF har hittil i år satt i gang undersøkelser i fem saker som handler om homofile som er sendt bort for å bli «reorienterte» og tvangsgiftet.

Også Røde Kors arbeider med problemstillingen. En norsk homofil mann i 20-årene som nå er i Midtøsten, har bedt om hjelp.

— Vi samarbeider med Utenriksdepartementet og ambassaden i landet om å få ham hjem. Vi er glade for at ambassaden og departementet er velvillige til å hjelpe norske statsborgere, sier Monica Berge, som leder Røde Kors’ telefon om tvangsekteskap.

Røde Kors jobber også med to andre gutter i begynnelsen av 20-årene. De er opprinnelig fra Pakistan.