I går vedtok Kirkemøtet å be biskopene om å utforme et hyrdebrev om temaet. Biskopene Finn Wagle og Ole D. Hagesæther bekrefter overfor Bergens Tidende ta de tar utfordringen.

— Vi kommer til å ta opp denne saken på vårt bispemøte i desember. Men hyrdebrevet vil neppe bli endelig utformet før vårt møte i mars neste år, sier Wagle. Han synes det er naturlig at hyrdebrevet kombineres med en dialog med miljøvernorganisasjonene om hvordan Kirken kan fornye sitt engasjement for miljø og rettferd.

— I Bjørgvin bispedømme har vi allerede en del «grønne menigheter» som viser et imponerende engasjement på dette området. Derfor har jeg ingen problemer med å slutte meg til oppfordringen fra Kirkemøtet. Men et hyrdebrev om miljøsaken må rettes inn mot gudstjenesten og være kortfattet. Det er viktig at biskopene nå sier de rette tingene om miljø og rettferd, sier Hagesæther.

Kirkemøtet vedtok også en plan for å styrke sitt engasjement for miljø, rettferd og lavere forbruk. Temaene skal integreres i nær sagt alle deler av menighetenes virksomhet, og Kirkens ønsker å fremstå som en stor miljøvernorganisasjon.

Et hyrdebrev er sjelden kost i Kirken, men har flere hundre års tradisjon. Ifølge biskop Hagesæther kan slike brev utarbeides når biskopene i helt spesielle tilfeller mener det er nødvendig å veilede menighetene i svært viktige spørsmål for menighetene. Et hyrdebrev skal offentliggjøres fra prekestolene i alle landets kirker.

Ellers stod ungdommen i fokus da Kirkemøtet ble avsluttet i går. Enstemmig vedtok man at ungdomsarbeid, dåpsopplæring, diakoni og frivillig medarbeiderskap skal være Statskirkens hovedsatsingsområder de fire neste årene.

Dessuten foreslår Kirkemøtet å lovfeste dåpsopplæringen, og at alle døpte barn og unge skal tilbys minst 315 timers undervisning i kristen tro og etikk frem til de er 18 år. Dette inkluderer ca. 45 timers konfirmantundervisning. Kirkemøtet vedtok også egne planer for å styrke ungdomsarbeidet og den frivillige og ulønnede innsatsen i menighetene. Blant annet vil man ha egne ungdomsarbeidere i alle landets menigheter og ungdomskonsulenter i hvert bispedømme.