Dagbladet har ringt til flere av barnehagene i de største byene i Norge, og resultatet er entydig. Over hele landet forteller de barnehageansatte om foreldre som lyver om barnas helse og gambler med sikkerheten for å slippe å være hjemme med ungene.

Si din mening!

– Folk gir ungene febernedsettende piller og håper at det holder gjennom formiddagen, slik at de i hvert fall kan jobbe halve dagen. Mange bruker barnehagen som sykestue og oppbevaringsplass, sier Hanna Håkensen, leder i Lovisenbergløkka barnehage i Oslo.

Selv om mor og far har rett på ti sykedager hver, er 40 prosent av foreldrene aldri hjemme med ungene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overraskende nok er det flere fedre enn mødre som tar seg fri når barna blir syke. Årsaken er trolig større muligheter blant menn for å ha fleksibel arbeidstid.

Mimi Bjerkestrand, leder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet, mener det er foreldrenes ansvar å ta seg av sine syke barn, og understreker at barnehagen ikke er et oppbevaringssted for syke barn.