«Respekt for læreren! LA STÅ», står det på tavlen. Tonen for Venstres valgkamp er slått an. I år er det skolen og lærerne som står øverst på timeplanen for partiet.

Gårsdagens valgkampåpning var strategisk plassert i et av lærerutdanningens klasserom ved Høgskolen i Oslo. Partileder Lars Sponheim har benket seg bak kateteret, sammen med nestleder Trine Skei Grande. De to partitoppene har begge bakgrunn fra læreryrket, og det ser faktisk ut som om de trives med å stå og tale til en forsamling.

Det er riktignok ikke den store forsamlingen de har klart å tiltrekke seg denne ettermiddagen. Kun et knapt dusin journalister har møtt frem, og mange av pultene står tomme. Kanskje ikke klasseromsundervisning lokker en uke før skolestart?

«Læreryrket er Norges viktigste yrke, da det er satt til å forvalte vår viktigste ressurs,» heter det i Venstres tiltaksplan. Skei Grande understreker poenget med å forelese om partiets ambisiøse prosjekt for å gjenreise respekten for læreren. Tre milliarder settes av til å heve lærernes kompetanse. Etter et visst antall år i yrket skal lærere få permisjon for øke sin kompetanse eller praktisere i annet yrke. Lærerne skal dessuten bruke mest tid sammen med elevene, og minst mulig skal sløses vekk på administrativt arbeid. Og så var det dette med skolematen, da. Venstre vil også innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen, men det blir muligens frokost i stedet for lunsj.

Og det er omtrent her Lars Sponheim ikke klarer å holde seg til timeplanen lenger.

— Målet er ikke 15 år med lek og laks og kylling til alle, buldrer Sponheim, med klare referanser til SVs valgkampåpning tidligere i uken, der de serverte nettopp laks og kylling som eksempler på gratis skolemat. Dermed er han i gang. Kristin Halvorsens utregning på egen skolepolitikk står til stryk, ifølge Sponheim.

— Jeg blir litt opprørt over den ufattelig kunnskapsmangelen. Hennes problem er at hun kan nesten ingenting! Hun har ikke engang satt seg inn i hva et timetall i skolen er, sier Sponheim.

— Er ikke dette på grensen til mobbing?

— Hadde jeg som lærer gått løs på en elev som gjør så grove regnefeil som Kristin Halvorsen, så hadde jeg vært en dårlig lærer, og kanskje hadde det vært en tendens av mobbing. Men når hun nærmest har rykket inn i regjeringskontorene, så må det være mulig å forlange kvalitet i leveransene, svarer Sponheim.

Et eple pynter opp midt på kateteret. Det har blitt stående urørt gjennom hele seansen. Utover det er det lite visuelt fjas. Ja, rent bortsett fra de store Venstre-bannerne som omkranser tavlen. «Frihet og Fellesskap. Løsningen i Sentrum.» Hva slags rettskrivning er dette? «Liten forbokstav skal brukes dersom det ikke er en særlig grunn til å skrive stor,» heter det i retningslinjene fra Norsk språkråd. Venstre må gjøre hjemmeleksen sin neste gang de skal trykke opp valgkampmateriell. Selv ikke politikere kan strø om seg med store bokstaver som de vil.

<b>SKOLEPARTI:</b> - Vi vil bruke dette tiåret på å forsterke oss på det vi faktisk er, nemlig skole- og lærer-partiet, sa partileder Lars Sponheim da han sammen med Trine Skei Grande åpnet Venstres valgkamp i går.<br/>FOTO: SCANPIX