Berit Grøholt ved Senter for psykisk helse barn og ungdom på Ullevål universitetssykehus har sammenlignet tre grupper ungdom i en fersk undersøkelse om selvmord: 129 unge som hadde begått selvmord, 92 som var på sykehus etter å ha forsøkt å begå selvmord og 141 unge som hadde skadet seg selv.

Undersøkelsen viste at skilsmissebarn er mer utsatt for alvorlige selvmordsforsøk. 48 prosent av ungdommene bodde med biologisk mor og far, mot 66 prosent av gjennomsnittsungdommen. Undersøkelsen viste også at foreldrene oftere var uføretrygdet eller ute av vanlig arbeid.

– Jeg fant en faktor som økte gjentakelsesfaren. Da jeg ba dem forsøke å beskrive foreldrene, oppga de oftere at de hadde en kontrollerende far som de syntes ikke brydde seg om dem. De aller fleste oppga at de hadde støttende mødre. Det ble sett på som en selvfølge, sier hun til Dagsavisen

Grøholt sier at studien understreker hvor viktig det er å ha et fortrolig forhold til sine foreldre. Ifølge forskeren har ytre forhold som etnisitet og klasse liten betydning. Det viktige er hvordan tenåringen har det inni seg. Dårlig selvbilde og lav selvaktelse slår kraftig ut.

Studien blir presentert i neste nummer av det amerikanske tidsskriftet «Suicide and life-threatening behavior».