Allmänmedisin Stockholm, et senter for forskning og kompetanseutvikling i samarbeid mellom Stockholms myndigheter og velrennomerte Karolinska Institutet, har kartlagt 23.500 selvmordsforsøk i perioden 1993-1998. Den viser at tilbøyeligheten til selvmordsforsøk er alarmerende høy blant innvandrerkvinner.

— Vi vet ikke hvorfor risikoen for selvmordsforsøk er høyere blant høytlønte kvinner i mange innvandrergrupper. Vi kan bare konstatere at det er mange innvandrerkvinner som har det veldig dårlig, sier Jeanette Westman, sykepleier og doktorgradsstipendiat ved Allmänmedicin Stockholm, til Dagens Nyheter. - Vi kommer derfor til å fortsette studiene for å finne frem til årsakene.

I undersøkelsesperioden 1993 til 1998 er det ifølge Westman, registrert at 12.700 kvinner og 10.800 menn forsøkte å ta sitt eget liv i Sverige. Tallene inkluderer utelukkende de som ble brakt til sykehus. - Det er sikkert et stort mørketall, tror Westman. Har noen flere selvmordsforsøk bak seg er kun det første tatt med i rapporten.

Sveriges 4,5 millioner innbyggere i alderen 25-64 år inngår i studien.

— Det er første gang en så omfattende studie om selvmordsforsøk gjennomføres i en hel befolkning, sier Jeanette Westman til Dagens Nyheter.

I tillegg til innvandrerkvinner med høy inntekt, er lavtlønte menn også en risikogruppe. Tendensem med at selvmordsforsøk er vanligere blant lavtlønte enn blant høytlønte, gjelder for menn og for svenske kvinner. Blant de fleste innvandrergruppene forholder det seg motsatt.

— Studien vier at det finnes innvandrergrupper som faktisk har en bedre helse enn svenskfødte. Menn fra Sør-Europa, Asia, Latin-Amerika og Afrika har lavere risiko for selvmordsforsøk enn svenske menn, sier Jeanette Westman. - For afrikanske menn er for eksempel risikoen halvparten så stor som for svenskfødte menn. Også blant kvinner som er født i Afrika er risikoen for selvmord lavest.

Sivilstand og alder er andre faktorer som har stor betydning for selvmordsrisikoen. Hyppigheen av –forsøk er dobbelt så stor blant ugifte menn og kvinner, enn blant gifte. Risikoen er størst for personer i aldersgruppen 35-44 år.