Mannen var sammen med to kamerater i Hells Angels-miljøet tiltalt for forsøk på å drepe Outlaws-lederen Thore "Henki" Holm Hansen. Før saken kom for retten, satt 32-åringen 475 døgn i varetekt. I Oslo byrett ble mannen frikjent.

Spesialist i psykiatri, overlege Asbjørn Restan, har utarbeidet en rapport om hvorfor mannen begikk selvmord.

-Ut fra de tilgjengelige opplysningene må jeg anta at 32-åringen utviklet alvorlige psykiatriske forstyrrelser etter halvgått fengselsopphold, og at disse vedvarte etter løslatelsen og fram til han døde, sier Restan til Dagbladet.

Advokat Sverre Næss, som representerer den avdøde mannens barn på fire og fem år, karakteriserer den lange varetekten som umenneskelig. Han krever nå oppreisning og erstatning til de to barna på til sammen 2 millioner kroner.

Norge er flere ganger blitt kritisert av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for rettsvesenets utstrakte bruk av varetekt. Også Europarådets torturkomité har framsatt kritiske bemerkninger.

NTB