OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noErna Solberg sier til Bergens Tidende at det er oppstått en helt ny situasjon etter at Senterpartiet har snudd. Muligheten for å få et politisk flertall for den tidligere ordningen er etter hennes skjønn svært god. Mistet motivasjon Erna Solberg har sammen med blant annet partifellen Sverre Hoddevik nå bedt regjeringen gjeninnføre den tidligere ordningen.— Konsekvensen av at selskapsskatten ble gjort til en rent statlig skatt var at kommunene mistet en del av motivasjonen for å arbeide for lokal næringsutvikling, sier Erna Solberg.Ved å føre selskapsskatten tilbake til kommunene, vil de bli mindre avhengige av statlige overføringer. Dette vil etter hennes skjønn også styrke lokaldemokratiet.Det var daværende kommunal- og regionalminister Ragnhild Q. Haarstad fra Sp som tok initiativet til å gjøre hele selskapsskatten om til en statlig skatt. Årdal og Austevoll En rekke kommuner med store produksjonsbedrifter mistet plutselig store skatteinntekter ved omleggingen for tre år siden.Årdal er en av kommunene som har lidd merkbart tap. I Hordaland har særlig Auste-voll ført en seig kamp for å få tilbake selskapsskatten. På landsmøtet for to uker siden vedtok Senterpartiet "å overføre selskapsskatten fra staten til kommunene og gjøre den produksjonsstedbunden".Høyres Erna Solberg håper at Venstre og KrF nå lander på samme standpunkt som Senterpartiet. I så fall er det flertall for å vende tilbake til det tidligere skattesystemet.