Dette opplyser avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til Bergens Tidende. Han kaller den siste utviklingen et betydelig fremskritt i kampen for å få slutt på de radioaktive utslippene som forurenser norskekysten. Nå er det bare den britiske regjeringen som kan stikke kjepper i hjulene for en endelig løsning. Det kan den gjøre ved å avslå søknaden

— Sellafield-anleggets eier, British Nuclear Fuels, har planene klare for forsøk med rensing og lagring av technetium på land. Etter planen skal dette skje i full skala ved atomanlegget i juli og august i år, som er neste store utslippsperiode på Sellafield, sier Strand.

Slutt neste år?

— Går det som planlagt i sommer, kan teknologien tas i bruk på permanent basis tidlig neste år. I så fall er det slutt på utslippene, legger han til.

Strand har deltatt i en norsk delegasjon av stråleeksperter og embetsmenn som de siste dagene har hatt møter med ledelsen i Sellafield, det britiske miljødirektoratet og helsemyndighetene for å legge press på britene.

Strand opplyser videre at British Nuclear Fuels senere denne måneden sender søknad til britiske myndigheter om å få gjennomført rensetiltakene. Dermed kan det gå mot løsning på saken som ifølge statsråd Brende er blitt en belastning i naboforholdet mellom Norge og Storbritannia.

Strålevernet fikk rett

I dag spyles technetium rett ut i Irskesjøen og bringes videre med havstrømmene til norske farvann. Britiske myndigheter og Sellafield-eier BNFL har inntil nylig fastholdt at det ikke fantes andre realistiske løsninger på det radioaktive avfallsproblemet.

Statens strålevern har hele tiden hevdet det motsatte, nemlig at flytende technetium kan skilles ut i konsentrert form gjennom en renseprosess, for så å bli støpt inn i sement og tønner og til slutt lagret på samme måte som andre radioaktive stoffer i Sellafield.

— Det er denne løsningen Sellafield nå ønsker å ta i bruk for technetium. Det har virket i laboratorieforsøk og burde ikke være vanskelig å få til i praksis heller, opplyser Per Strand.

- Svært positivt

Stråleverneksperten har arbeidet med Sellafield-problematikken gjennom flere år. Han mener at det som nå skjer fra Sellafield-ledelsens side likner en snuoperasjon.

— Dette er svært positivt. Det er helt tydelig at de har tatt denne saken meget alvorlig og snudd seg rundt for å finne en løsning etter at miljøvernminister Børge Brende besøkte anlegget i desember. De har tatt utfordringen, og det ser ut til å gi gode resultater, sier avdelingsdirektør Per Strand.

Det var under besøket i desember at Brende lot seg provosere over opplysningene om at britene ikke ville lagre technetium nedstøpt i deponier. Begrunnelsen var en teoretisk mulighet for at stoffet om noen tusen år kan lekke ut fra beholderne det er støpt inn i, lekke ut i miljøet og utgjøre en potensiell helserisiko.

Britene fant det derfor mer hensiktsmessig å kjøre alt sammen rett til havs, noe som har ført til mangedobling av de radioaktive nivåene i norsk hummer, tang og tare.