Beslutningen ble presentert av den britiske miljøvernministeren Michael Meacher i London i dag.

I avgjørelsen fremgår det at regjeringen i hovedtrekk følger de opprinnelige forslagene fra det britiske miljødirektoratet. Det betyr at atomgjenvinningsanlegget får tillatelse til å slippe ut 90 terrabecquerell av det radioaktive stoffet technetium hvert år frem til 2006.

Den britiske regjeringen ber imidlertid miljødirektoratet Evironment Agency om å vurdere muligheten for å innføre et moratorium, eller midlertidig stans i technetium-utslippene, mens det forskes på metoder for rensing av dette atomavfallet.

Beslutningen er et slag i ansiktet på den norske regjeringen, og i særdeleshet miljøvernminister Børge Brende. De masive norske protestene har nok en gang prellet av på britiske myndigheter.

Den britiske regjeringen karakteriserer beslutningen som fornuftig.

I morgen kommer medlemmene av Hordaland fylkesting til å markere seg i gatene i Bergen og oppfordre folk til å protestere mot den britiske regjeringen.