— Dette er ren og skjær terrorisme, sa Jan Andersen i et innlegg i debatten fredag om framtidsperspektivene for fiskerinæringen.

Jan Andersen, som er formann i Norges Fiskarlags båteierseksjon, kritiserte norske myndigheter for ikke å ha gjort nok for å få den britiske regjeringen til å stanse de radioaktive utslippene. Det holder ikke at miljøvernminister Siri Bjerke sender et brev til sin kollega i England, mente han.

Fiskarlagets generalsekretær Jan Skjervø siterte en som har sagt at "Sellafield er et nytt Tsjernobyl i sakte fart".

Fiskeriminister Otto Gregussen forsvarte regjeringens håndtering av denne saken, og hevdet at regjeringen har gjort mye mer enn bare å sende et brev.

— Det finnes ikke en eneste norsk statsråd som ikke tar opp dette når de møter politikere fra England, sa han.

Otto Gregussen oppfordret Norges Fiskarlag til å søke allianser i landene rundt Nordsjøen for å legge et større press på den britiske regjering.

Landsmøtet vedtok en uttalelse med oppfordring til å holde et møte mellom norske og britiske myndigheter "med mål å få stoppet radioaktivt utslipp i sjø".

— Dersom et møte mellom partene ikke fører fram, må landsstyret utarbeide en strategi for å skape et samlet press fra fiskerinasjonene rundt Nordsjøen, heter det i vedtaket.

(NTB)