Mens det radioaktive stoffet technetium-99 normalt slippes rett ut i havet, gjennomgår det nå for aller første gang en kjemisk renseprosess i full skala. Tidligere laboratorieforsøk tyder på at metoden vil kunne felle ut det radioaktive stoffet fra utslippsstrømmen.

Restene av technetium-99 i fast form skal etter planen støpes inn i sement og lagres i stålkapsler på Sellafield-anlegget.

Eieren av atomgjenvinningsanlegget, British Nuclear Fuels (BNFL), opplyser at utprøvingen startet tirsdag. I testperioden frem til mars neste år, blir det stans i de omstridte utslippene av technetium-99.

Den midlertidige utslippsstansen ble kunngjort i juni, etter lengre tids proteststorm, særlig Norge og Irland.

Britiske miljømyndigheter ga grønt lys til utprøvingen av den nye rensemetoden etter at britiske eksperter på stråling fastslo at avfallsproduktet ikke representerer noen fremtidig helserisiko i lagret form.

Men Sellafield-eieren heller kaldt vann i blodet på alle dem som håper at slaget om utslippene nå er vunnet.

— Rensemetoden kan fortsatt vise seg ikke å være effektiv, skriver BNFL i en pressemelding.

Norske miljøorganisasjoner har også advart mot å ta seieren på forskudd. Greenpeace mener man først i mars 2004 får se om britene mener alvor.

Utprøvingen av rensemetoden er forventet å ta 6-8 uker. Deretter skal resultatene evalueres i en tomåneders-periode.