• Vi håper å få vist alle ministrene hvor stor motstanden mot Sellafield-utslippene er i vår landsdel.

Leder i Naturvernforbundet i Hordaland, Tom Sverre Tomren og Eva Fidjestøl er to av initiativtakerne til fakkeltog og en konferanse med internasjonal deltagelse om Sellafield i Bergen. Arrangementene finner sted parallelt med Nordsjøkonferansen onsdag og torsdag. Her skal miljøvernministrene fra åtte land rundt Nordsjøen møtes for å finne løsninger på miljøproblemer i Nordsjøen.

Fakkeltog

Onsdag kveld håper Naturvernforbundet og andre deler av miljøbevegelsen på stor oppslutning om et fakkeltog til SAS-hotellet på Bryggen.

Det er her ministrene er innlosjert og det er her de skal forsøke å bli enige om felles erklæringer om en rekke miljøsaker, deriblant Sellafield.

— Vi håper spesielt den britiske miljøministeren vil møte oss, lytte til appellene og ta med seg hjem inntrykk av motstanden mot atomutslippene her i landet, sier de to.

Motkonferanse

Naturvernforbundet har trukket inn en rekke eksperter og atomkraftindustri-kritikere fra inn- og utland til en todagers konferanse om radioaktive utslipp fra Sellafield.

Blant deltakerne er forskeren Chris Busby, en markant kritiker av de eksisterende modellene for beregning av strålerisiko.

Dessuten kommer Janine Allis-Smith fra organisasjonen CORE. Denne organisasjonen har utspring i Cumbria, fylket der anlegget er lokalisert. Janine Allis-Smith har i et intervju med BT tidligere fortalt at hun begynte å engasjere seg mot Sellafield etter at sønnen fikk blodkreft. Hun er overbevist om at sykdommen skyldes forurensning fra atomgjenvinningsanlegget.

Sluttdokument

Representanter for internasjonale miljøorganisasjoner som Greenpeace og Friends of the Earth kommer. Blant temaene de skal innlede om, er alt fra «den giftige arven fra Sellafield» til alle rettssakene rundt anlegget. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen skal snakke om Bergens engasjement i kampen mot de radioaktive utslippene.

— Målet med konferansen er å komme med frem til et dokument som samler de nyeste forskningsresultatene og den viktigste argumentasjonen mot Sellafield. Dokumentet skal overrekkes miljøvernministrene på Nordsjøkonferansen, sier Fidjestøl og Tomren.