Havforskningsinstituttets rapport om havets miljø, som ble lagt fram i Bergen torsdag, konkluderer likevel med at radioaktivitetsnivået i norske havområder og fjorder fortsatt ligger godt under tiltaksgrensen på 600 Bq kg.

Fortsetter

Sellafield bidrar til en utvikling som ikke er ønsket. Forskerne fastslår at utslippene av technetium-99 fra Sellafield fortsetter, til tross for sterkt påtrykk fra norske myndigheter og miljøorganisasjoner for å få stoppet dem.

Technetium-99 føres med havstrømmene til norske farvann, og kommer fra to kilder: Cap de la Hauge i Frankrike med utslipp i Den engelske kanal og Sellafield i Storbritannia med utslipp i Irskesjøen.

De franske utslippene blir av forskerne karakterisert som "meget små og ubetydelige", mens utslippene fra Sellafield "i betydelig grad" gjør seg gjeldende i våre farvann.

Techneticum-forurensingen bekymrer også kystbefolkningen sterkt. Ved Værlandet skole ytterst i Sognefjorden er elever engasjert med prøveinnsamling som et ledd i overvåkingsprogrammet for radioaktivitet.

Tsjernobyl

Det er også andre forurensningskilder som overvåkes med stor interesse av havforskerne. Etter Tsjernobyl-ulykken er det fortsatt avrenning av cecium til våre farvann via Østersjøen. Spesielt dyppartiene i Skagerrak påvirkes av dette. Verdiene synker vestover i Norskerenna. Det er funnet verdier av cecium i fisk over et stort område, men nivået beskrives likevel som betryggende lavt i områder som Havforskningsinstituttet har hentet prøver fra. -Det er nødvendig å fortsette overvåkingen i Nordsjøen/Skagerrak for å dokumentere at norsk fisk er fanget i et "rent hav", konkluderes det i rapporten.

"Komsomolets"

En tredje forurensningskilde er den tidligere sovjetiske atomubåten "Komsomolets" som sank sørvest av Bjørnøya 7. april 1989 og som ligger på 1.600 meters dyp. Ubåten inneholder en intakt atomreaktor og atomstridshoder. Konklusjonen av prøvetakingen rundt ubåten så langt er at de radioaktive verdiene som er funnet, er betydelig lavere enn det som fortsatt finnes i norske fjorder som er spesielt påvirket av Tsjernobyl-nedfallet, og er ikke alarmerende.

I løpet av 2002 er det tatt flere prøver i Barentshavet og i mange norske fjorder for å kartlegge radioaktivitetsnivået. Alle prøvene viser at radioaktivitetsnivået er godt under tiltaksgrensen på 600 Bq kg.

(NTB)