Den mest omfattende vitenskapelige undersøkelsen hittil om kreftforekomsten rundt det omstridte atomgjenvinningsanlegget, viser at barn av fedre som jobber på Sellafield har dobbel så høy risiko for å få leukemi og lymfekreft.

Undersøkelsen er omtalt i tidsskriftet New Scientist, og er utført av forskere fra universitetet i Newcastle. De har studert krefthyppigheten blant nesten ti tusen barn av fedre som har vært utsatt for stråling gjennom jobben på Sellafield, og sammenliknet tallene med en kvart million andre barn fra Cumbria-fylket i nordvest-England.

Den britiske atomindustrien har støttet forskningsprosjektet økonomisk, men konklusjonene slår bein under det selskapet British Nuclear Fuels (BNFL) tidligere har hevdet: nemlig at det ikke finnes noen påviselig sammenheng mellom stråledosene fra Sellafield og overhyppigheten av leukemi og andre krefttyper i områdene rundt.

Også i 1990 konkluderte en epidemiologisk undersøkelse med at barn rundt Sellafield var overrepresentert på kreftstatistikken, men det ble reist tvil om de vitenskapelige funnene ga grunnlag for å utpeke Sellafield som årsak til de mange leukemi-tilfellene.

— Disse nye forskningsresultatene forbauser meg ikke. Vi har lenge visst at Sellafield var det mest skitne atomanlegget i den vestlige verden. Ingen atomanlegg har påført arbeiderne høyere stråledoser. Det overrasker heller ikke at British Nuclear Fuels har tiet om disse forskningsresultatene de ble kjent med for tre måneder siden, sier Janine Allis-Smith.

I et intervju med BT i fjor fortalte hun om sønnen som fikk leukemi da han var 13 år gammel. Siden har hun viet sitt liv til kampen mot Sellafield gjennom organisasjonen CORE (Cumbrians Opposed to a Radioactive Environment).

— Undersøkelsen er et slag i ansiktet på BNFL og atomindustrien som helhet, mener Janine Allis-Smith.

Forskerne fastslår at Sellafield-arbeiderne i dag utsettes for lavere radioaktiv stråling enn tidligere, og at sannsynligheten er liten for at dagens arbeidere på anlegget løper noen stor risiko for å påføre sine barn kreft.

BNFL-ledelsen trykker dette poenget til sitt bryst, og uttaler til New Scientist at funnene er egnet til å berolige dagens ansatte.

Janine Allis-Smith mener BNFL med dette forsøker å ignorere forskernes resultater.