— Seljakt i vill norsk kystnatur bør kunne selges som et eksklusivt produkt til turister. Det er jo ingen forskjell på å selge jaktlisenser på elg og å selge slike lisenser på sel. Dette kan bli en slager, sier Ludvigsen til Fiskaren.

Fiskeriministeren mener at det er nødvendig å redusere selstammen for å skape balanse i naturen.

Norsk fiskere har i år en fangstkvote på rundt 1.200 kystsel, men interessen for fangst er så laber at bare halvparten av kystselen blir felt. Samtidig fortsetter bestanden av kystsel å vokse.

— Sjøpattedyrene er en større forbruker av fisk enn det vi mennesker fanger. Vi tar ikke ansvar hvis vi kun dilter etter standpunktene til Brigitte Bardot. Vi må ta ut flere dyr, sier Svein Ludvigsen.

(NTB)