Ifølge Dagbladet er de beste pasientlistene verdt mer enn én million kroner.

— Det er klart en markedsbit i fastlegeordningen. Pasientene er blitt en portefølje. Listene er lett målbare og synlige med listesystemet, sier spesialrådgiver Gisle Schmidt i byrådsavdelingen for helse i Oslo kommune til avisen.

Schmidt, som selv er fastlege, understreker at Oslo kommune aldri spør hva søkere til en legestilling vil betale for praksisen de søker på, men innrømmer at han har hørt rykter om at bud forekommer.

Etter at fastlegeordningen ble innført, har 344 fastlegelister forandret eier, viser tall fra Rikstrygdeverket.

(NTB)