Det viser både tall fra Kredittilsynet, som er basert på meklernes innrapportering, og fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som er basert på tinglyste handler.

Ifølge SSB ble det omsatte 124.293 eiendommer til et totalverdi av 143,8 milliarder kroner i løpet av årets tre første kvartal.

Tilsvarende tall for fjoråret er 120.895 eiendommer og 127,4 milliarder kroner.

I Hordaland er det omsatt eiendommer for 13,5 milliarder kroner gjennom 11.649 eiendomshandler så langt i år, mot 10.970 eiendommer til 10,7 milliarder kroner de første tre kvartalene i fjor.

Ifølge Kredittilsynet mottok meklerne 2,2 milliarder kroner i honorar første halvår i år og det ble solgt boliger for 119,0 milliarder kroner.

Tilsvarende tall for Hordaland er 193 millioner kroner og 8,3 milliarder kroner.

Begge deler er høyere enn i 2005.