I fjor var kvotene for selfangst i Øst— og Vestisen til sammen 31.700 sel. Av denne kvoten greide mannskapene å ta hele kvoten på 5.000 dyr i Østisen og over halvparten av totalkvoten i Vestisen.

I år kan fangstmennene ta i alt 30.300 sel, hvorav 5.000 i Østisen og 25.300 dyr i Vestisen. Kvotene i Vestisen er fordelt mellom 10.300 klappmyss og 15.000 grønlandssel. To ikkediende unger av grønlandssel tilsvarer et voksent dyr, mens det tilsvarende for klappmyss er halvannen ikkediende unge.

— I forhold til den canadiske selfangsten er de norske kvotene svært små. Canadierne skal fange flere hundre tusen dyr i sin del av farvannet, sier avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen i Fiskeridepartementet til NTB.

Selen spiser mer fisk enn kvotene som fiskerne i området blir tildelt. I fjor deltok tre båter fra Norge i selfangsten, mens det ennå ikke er kjent hvor mange skip som vil delta i årets fangst.

Om bord i alle båtene vil det være en offentlig selfangstinspektør.

NTB