RUNE VALDERHAUG

Nå får både en flygeleder og den ene piloten flengende kritikk av Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane.

Havarikommisjonen ser svært alvorlig på nesten-ulykken ved Heimdalfeltet i Nordsjøen 19. august i fjor. Det ene helikopteret av typen Super Puma fra selskapet CHC Helikopter Service var på vei fra Bergen til Heimdalfeltet rett vest av Bømlo, da det havnet på kollisjonskurs med et annet helikopter av typen Sikorsky S-76 fra Norsk Helikopter. Dette helikopteret hadde akkurat tatt av fra Friggfeltet og skulle til Stavanger.

— Denne lufttrafikkhendelsen er alvorlig fordi den fikk anledning til å utvikle seg fra en normal trafikksituasjon i ukontrollert luftrom, til en farlig situasjon til tross for de sikkerhetsbarrierer, som er utviklet siden norsk offshoreflyging startet i 1966, skriver kommisjonen blant annet i sin rapport.

Flengende kritikk

Da det oppsto kraftige regnbyger, valgte pilotene i begge helikoptrene å skifte kurs for å fly utenom bygene. Det brakte dem på kollisjonskurs uten at flygelederen ved Stavanger kontrollsentral reagerte.

Fra begge helikoptrene ble det meldt inn til flygelederen at de endret kurs for å fly utenom regnbygene for å få bedre sikt. Mens kapteinen om bord på Sikorsky-helikopteret får ros for å ha avverget en alvorlig ulykke i siste liten, får både flygelederen og piloten på helikopteret, som fløy fra Bergen mot Heimdal, flengende kritikk for å ha vist dårlig skjønn da den alvorlige situasjonen oppsto. Ifølge Havarikommisjonen, som har etterforsket nesten-ulykken, var flygelederen kjent med begge luftfartsøyenes bestemmelsessted, kurser, høyder og hastighet. Likevel unnlot han å gi råd, eller foreslå en unnamanøver, slik regelverket krever. Samtidig gjør kommisjonen det også klart at det til syvende og sist er kapteinene som sitter med det endelige ansvaret om bord.

Ukontrollert

Også kapteinen på helikopteret, som tok av fra Flesland, burde ha utvist bedre flygerskjønn. Besetningen på dette helikopteret, som hadde 17 passasjerer og en besetning på to, ble flere ganger informert om møtende trafikk, men fortsatte flygingen som om de var alene i luftrommet, hevder kommisjonen.

80 meter fra hverandre?

Kapteinen på Super Puma-fartøyet var i ferd med å gå ned for landing på en plattform på Heimdal, mens Sikorsky-helikopteret hadde gått ned i en høyde på 250 fot (vel 80) meter for å få sikt det kraftige regnet. Mens de to andre hovedaktørene i dramaet får uvanlig krass kritikk, får denne kapteinen ros for å ha avverget en reell fare for kollisjon. Han oppdaget på sitt antikollisjonssystem at et annet luftfartøy var på kollisjonskurs, og at de to helikoptrene stadig nærmet seg hverandre både i avstand og høyde. Måleinstrumentene har indikert at helikoptrene kan ha vært bare 250 fot - eller 80 meter - fra hverandre. Havarikommisjonen legger imidlertid til grunn at reell minsteavstand var mellom ca. 370 og 1850 meter. Det betyr igjen at helikoptrene kan ha vært 20 sekunder fra kollisjon om ikke situasjonen hadde blitt avverget.