Fylkesmannens landbruksavdeling ville ta den 185 mål store gården i Veldre fra gutten og gi det som tilleggsjord til naboene.

Broren på åtte år arvet en annen gård på 850 mål, som landbruksmyndighetene i Hedmark gir ham fritak fra boplikten på fram til gutten blir 18. I mellomtiden blir gården forpaktet bort.

Lillebroren på seks skulle imidlertid ikke få beholde sin gård, som har vært i familien i flere generasjoner, blant annet fordi flere naboer ønsket å bruke jorda.

— Saken til disse to guttene burde behandles likt. Dette var det stor enighet om, men denne saken var likevel vanskelig. Selv om mange mener dette er en gladsak så har jeg også mange betenkeligheter rundt vedtaket, sier leder i fylkeslandbruksstyret, Asbjørn Slettan, til NRK.

NTB